Premiere film "Bring me down"

22 April 20.00 in Temse België. Premiere van de documentaire "BRING ME DOWN". Een portret over de Vlaamse schilder en beeldhouwer Piet Peere.

“Ik ben een twijfelaar, een controlefreak en een perfectionist. Met het eerste kan ik mij verzoenen, het tweede en het derde is een balast.”

“Peeres oeuvre roept op tot verzet tegen de innerlijke verwarring en de onvrede die ons tijdsgewricht aantasten . Het is een pleidooi voor meer zelfbesef, een grotere zin voor verantwoordelijkheid en een scherper onderscheidingsvermogen. Piet Peere is een humanistisch rebel ...” (Frans Boenders)