SYNOPSIS

Jaap van den Beukel grew up with 4 sisters and a father who was a vicar. He decides after secondary school to go to college in The Hague to study Photography and Photonics. The internships he had to do here were complete opposites. From black and white reportages at a newspaper to creating still life photography. These opposite ends of photography have contributed to his own style today. This resulted in assignments from a variety of companies and advertising- and design agencies nationally and internationally.

After a very busy working period, he decided to move with his family to Barcelona at the beginning of 2008. This Catalonian period was a sabbatical and the start of a quest to find a different style of photography. A lot of time was spent out on the streets shooting autonomous pursuits. “The fact that there are so many different people living their own lives fascinates me, so I can spend hours just walking around on the streets.” Bit by bit a signature style started to emerge, that resulted in a series of new projects that can be best described as staged reportage.

A great example of his in Barcelona developed style is his current project ‘Our Grid’. The composition of the image is partly staged, but at the same time dissolves into a documentary whole. Background and people have the same importance and join together seamlessly. The image editing has no influence on the composition but is mainly used as a tool to brighten the image to make reality more surrealistic. The interest in social subjects and the longing for reportage gets a place in his photography as well as in his films.

 

PROJECTS

'That kind of love' (2018),   'Our Grid/growing between the lines' (2016),    'Bring me down' (2016),   ‘Higher than the top and deeper than the roots’ (2016),    'City-Me' (2014),    'A film about Menno' (2014),    'La mañana de La Boqueria' (2013),   'A short film about Frank' (2013),   'Cell City Hongkong' (2012),   'Skaters Macba' (2011),   'Invisible’ (2009),   'Once we're heroes’ (2006).

EXHIBITIONS

'Once we’re Heroes’ (2006),   'Fashion and Sports' Barcelona (2011), 'Capetown' Madrid (2011 en (2012),   'Street-portraits'(2012)  Lichtzone Groningen,  'Skaters Macba' (2013),   'Now Art Fair' Amsterdam (2014),   'City Me' (2014) Westergasfabriek Amsterdam,  'City Me'' (2016),   The Base Gallery Schiphol, (2016), 'Our Grid / Growing between the lines', Outdoor exhibition at different locations in Amsterdam (2016),   'Our Grid / Growing between the lines' Lloyd Hotel Amsterdam (2018)

SYNOPSiS

Jaap van den Beukel groeide op tussen vier zussen met een vader als predikant. Na de middelbare school besluit hij naar de MTS voor Fotografie en Fotonica in Den Haag te gaan. Hier waren zijn stages compleet het tegenovergestelde van elkaar. Van zwart-wit reportage bij het Parool tot het uitlichten van stills. Deze tegenstellingen hebben bijgedragen aan zijn huidige stijl van fotografie. Dit resulteerde in opdrachten voor diverse bedrijven en reclame- en ontwerpbureaus in binnen- en buitenland. 

Als reactie op een lange drukke periode van werken voor bureaus besloot hij begin 2008 met zijn gezin in Barcelona te gaan wonen. Deze Catalaanse periode was een sabbatical en het begin van een speurtocht naar een andere stijl van fotografie. Veel tijd werd besteed aan vrij werk op straat. ‘Het feit dat er zoveel mensen zijn en een ieder zijn eigen leven leidt fascineert mij, waardoor ik urenlang over straat kan lopen.’ Langzamerhand begon er een eigen handtekening te ontstaan die resulteerde in een reeks nieuwe projecten, het beste te omschrijven als geënsceneerde reportage. 

Een goed voorbeeld van zijn in Barcelona ontwikkelde stijl is het huidige project ‘Our Grid’. De compositie is voor een gedeelte gestuurd, maar gaat tegelijkertijd op in een documentair geheel. Achtergronden en personen zijn van dezelfde importantie en sluiten naadloos ineen. Beeldbewerking is niet van invloed op de compositie, maar vooral gericht op het uitlichten, als ‘tool’ om de werkelijkheid een surrealistische tint mee te geven. De interesse in sociale onderwerpen en de hang naar reportage krijgt een plek in zowel zijn fotografie als zijn films.