Cell-city

Een Hongkonger zou de televisie eventueel wel kunnen laten staan, maar kan niet zonder zijn smartphone. Van alle Aziatische landen is het smartphone gebruik in Hong Kong al ruim vijf jaar het meest opvallend. De meest populaire zoekacties zijn naar restaurants en bars. 96% van de mensen tussen de 18 en 34 jaar is er eigenlijk altijd online. Het straatbeeld wordt gedomineerd door mensen die opgaan in hun smartphones en tablets. Compleet in zich zelf gekeerd, zich niet bewust van wat er om hen heen gebeurt. Door de immense drukte op straat geeft dit tal van bijna botsingen en groeit de frustratie ten opzichte van mede voetgangers. 

“A lot of people are online but disconnected. They are totally unaware of their physical environment.”

 “These days some people actually look at their smartphones more than at their own boyfriend or girlfriend”.

 

A Hong Kong citizen would be able to leave their television, but can’t go without their smartphone. Of all the Asian countries, Hong Kong’s smartphone usage has been the most obvious in the last five years. The most popular searches are restaurants and bars. Ninety-six percent of the 18 to 34-year-olds are almost constantly on-line. Street life is dominated by people occupied by their smartphones and tablets. Totally self-absorbed, unaware of what is going on around them. Because of the bustle in the streets, this often gives a number of near crashes and augments frustration towards the fellow pedestrian increases.